Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2017:38

Nettutgave | English summary

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Fra 2004 og fram til i dag har titusenvis av polske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. I denne rapporten ser vi på hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere. Vi ser på hva eksisterende litteratur sier om dette, og kartlegger risikofaktorer gjennom å intervjue aktører i arbeidsmarkedet og hjelpeapparatet samt tidligere rusmiddelmisbrukere. Erfaringene tilsier at det er i den første utforskende fasen av arbeidsinnvandringen arbeidstakerne fra Polen har størst risiko for å ende opp i et rusmiddelmisbruk.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20646