Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Arbeidsinnvandrere og rus

En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge

  • Fafo-rapport 2017:38
  • Fafo-rapport 2017:38

Fra 2004 og fram til i dag har titusenvis av polske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. I denne rapporten ser vi på hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere. Vi ser på hva eksisterende litteratur sier om dette, og kartlegger risikofaktorer gjennom å intervjue aktører i arbeidsmarkedet og hjelpeapparatet samt tidligere rusmiddelmisbrukere. Erfaringene tilsier at det er i den første utforskende fasen av arbeidsinnvandringen arbeidstakerne fra Polen har størst risiko for å ende opp i et rusmiddelmisbruk.

  • Publisert: 16. november 2017
  • Ordrenr. 20646