Skip to main content

Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge


Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. Prosjektet er finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning Rusmiddelforebygging i Arbeidslivet.

Forskere

Tidligere ansatt

Line Eldring

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Line Eldring
  • Line Eldring

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2015
  • Avsluttes:
    april 2016

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet