Skip to main content

Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder


Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2016
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd, FINNUT

Bærekraftsmål