Skip to main content

  • Anne Mette Ødegård

Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet

 

Utvidelsene av EUs indre marked i 2004 og 2007 har blitt kalt et sosialt eksperiment. Aldri før har land med så store lønnsforskjeller blitt slått sammen i et felles arbeidsmarked. Og aldri før har arbeidsinnvandringen til Norge vært større enn i de siste 18 årene. Spørsmålet er hvordan dette «eksperimentet» har resultert i nye, permanente skillelinjer i det norske arbeidsmarkedet. Betrakter vi arbeidsinnvandrerne kun som mobil og fleksibel arbeidskraft som kan skyves inn og ut av arbeidsmarkedet ved behov?

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Ødegård, A. M. (2023). Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 120–136). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-07