Skip to main content

Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet


Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis?

Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring.

I dette prosjektet vil Språkrådet vite mer om språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2019
  • Avsluttes:
    juni 2020

Oppdragsgiver

  • Språkrådet

Bærekraftsmål