Skip to main content
  • Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

  • Fafo-rapport 2011:09
  • Fafo-rapport 2011:09
Regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping skal sikre arbeidsinnvandrere akseptable lønns- og arbeidsvilkår og demme opp for urettferdig konkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Har tiltakene virket etter hensikten, og har de bidratt til å redusere omfanget av sosial dumping? I denne rapporten presenteres resultatene fra en bred evaluering, som omfatter Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk, id-kortordningen i bygg og anlegg, endringene i allmenngjøringsordningen, revisjonene i inn- og utleieregelverket, erfaringer med bemanningsforetaksregisteret, samt innsatsen med hensyn til informasjon og veiledning.
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
  • Publisert: 4. februar 2011
  • Ordrenr. 20200