Skip to main content

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

torsdag 3. desember 2020

kl. 09:00–

10:00

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

På dette webinaret lanserte vi en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet. Rapporten inneholder blant annet casestudier i tre bransjer: helse, bygg og akademia. Mange jobber og bor i Norge i årevis uten å snakke norsk. Å ha familie og barn her i landet viser seg å være den språknøkkelen som «passer best».

Kommentatorer var Grunde Kreken Almeland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved statssekretær Grunde Kreken Almeland (V), Kunnskapsdepartementet

Kommentar ved Åse Wetås, direktør i Språkrådet. Presentasjon (pdf)

Spørsmål fra seerne

Møteleder: Jonas Bals, rådgiver i LO og medlem i «Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning»

 

Ny publikasjon

20745Fafo-rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» er forfattet av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. 

Les mer, og last ned gratis pdf-versjon, av rapporten

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Språkrådet.

 

 

 

Temaside: Arbeidsinnvandring

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken arbeids- og bedriftsvandringer kan du finne på vår temaside: Arbeidsinnvandring

 

Prosjektside: Fafo Østforum

Forumet er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Ønsker du ukentlig nyhetsbrev – meld deg på her. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

sprakradet logoSpråkrådet samarbeider med offentlige og private aktører om språkpolitiske tiltak, blant annet om klarspråk i det offentlige og i næringslivet. Språkrådet har fire fagråd, som skal sikre Språkrådet bredest mulig samfunnskontakt. 

 

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Åse Wetås

Språkrådet

Jonas Bals

LO

Grunde Kreken Almeland

Kunnskapsdepartementet

Kristin Alsos

Fafo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Åse Wetås

Språkrådet

Jonas Bals

LO

Grunde Kreken Almeland

Kunnskapsdepartementet

Kristin Alsos

Fafo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

3. desember

kl. 09:00–

10:00

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

I auditoriet i Annekset

3. desember

kl. 09:00–

10:00

3. desember

kl. 09:00–

10:00

På jakt etter språknøkkelen

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering
I auditoriet i annekset

På jakt etter språknøkkelen

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

Åse Wetås

Jonas Bals

Grunde Kreken Almeland

Kristin Alsos

Anne Mette Ødegård