Skip to main content

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapportlansering

På jakt etter språknøkkelen

torsdag 3. desember 2020

kl. 09:00–10:00

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

På dette webinaret lanserte vi en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet. Rapporten inneholder blant annet casestudier i tre bransjer: helse, bygg og akademia. Mange jobber og bor i Norge i årevis uten å snakke norsk. Å ha familie og barn her i landet viser seg å være den språknøkkelen som «passer best».

Kommentatorer var Grunde Kreken Almeland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved statssekretær Grunde Kreken Almeland (V), Kunnskapsdepartementet

Kommentar ved Åse Wetås, direktør i Språkrådet. Presentasjon (pdf)

Spørsmål fra seerne

Møteleder: Jonas Bals, rådgiver i LO og medlem i «Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning»

 

Ny publikasjon

20745Fafo-rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» er forfattet av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. 

Les mer, og last ned gratis pdf-versjon, av rapporten

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Språkrådet.

 

 

 

Temaside: Arbeidsinnvandring

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken arbeids- og bedriftsvandringer kan du finne på vår temaside: Arbeidsinnvandring

 

Prosjektside: Fafo Østforum

Forumet er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Ønsker du ukentlig nyhetsbrev – meld deg på her. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

sprakradet logoSpråkrådet samarbeider med offentlige og private aktører om språkpolitiske tiltak, blant annet om klarspråk i det offentlige og i næringslivet. Språkrådet har fire fagråd, som skal sikre Språkrådet bredest mulig samfunnskontakt.