Skip to main content

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

tirsdag 26. september 2023

kl. 11:00–

15:15

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar for det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg. Prosjektet har undersøkt ME-sykes tjenestebruk og tjenesteopplevelser. På seminaret deler forskerne nøkkelfunn fra prosjektet, og det blir paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk.

I det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg har vi studert erfaringer med helse- og velferdstjenester blant personer med ME og deres pårørende. Vi har også undersøkt forekomsten av ME. På seminaret oppsummerer vi hovedfunn fra prosjektet, og tar debatten om hvordan tjenestene skal utvikles videre.

Prosjektet har hatt tre hovedproblemstillinger:

 • Hvor utbredt er ME? Hvem er pasientene og deres familier med hensyn til demografiske og sosioøkonomiske trekk?
 • Oppfyller tilgjengelige tjenester behovene til pasientene og deres familier? Dette omfatter helse- og sosialtjenester, samt velferdsordninger opprettet for å hjelpe pasienter og deres familier med å håndtere utdanning og arbeidsliv.
 • Hvordan påvirker sykdommen livssituasjonen til pasienter og pårørende?

På seminaret blir det 4 + 2 presentasjoner der forskerne deler nøkkelfunn fra prosjektet. Innleggene tjener som oppspill til paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk.

Noen av temaene for debatten er følgende funn:

 • Personer med ME opplever at tjenestene i liten grad møter deres behov.
 • Noen tjenester – som rehabiliteringsopphold og kognitiv terapi – oppleves særlig negativt og lite nyttig.
 • Pårørende til de mest alvorlig ME-syke tar over ansvar fra tjenestene, og kompenserer for manglende tjenester.
 • Det er for liten grad av brukermedvirkning i utvikling av tjenestene.
 • Det ser ut til å være økt forekomst av ME sammenliknet med tidligere.
 • Vi finner at ME er underdiagnostisert.
 • Felles for mange av de syke er at de verken opplever seg sett eller forstått av tjenestene. Mange har likevel erfart at de har blitt sett av én signifikant viktig person – det gir håp.
Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom SINTEF og Fafo og har vært finansiert av Norges forskningsråd.

Program

Velkommen og åpningshilsen

 • Terje Olsen, Fafo
 • Line Melby, SINTEF

Faglige presentasjoner

 • Geir Haakon Hilland, SINTEF: Hvor mange får ME-diagnosen G93.3 i Norge?
 • Anne Kielland, Fafo: Hvem får ME-diagnose G93.3, og hva påvirker diagnostiseringen?
 • Kjartan Sarheim Anthun, SINTEF: Helsetjenesteforbruk og kostnader
 • Jing Liu, Fafo: Hvilke pasienter har nytte av hvilke tjenester og intervensjoner? Og føler de seg sett og forstått i møte med de offentlige tjenestene? Innlegget holdes på engelsk.
Pause

Paneldebatt: Hvordan kan funnene fra prosjektet bidra til å forbedre offentlige tjenester?

 • Marit Hermansen, sjeflege, NAV
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, FFO
 • Arne Grønningsæter, Fafo
Debatten ledes av Terje Olsen, Fafo

Spørsmål fra salen og via sms

Faglige presentasjoner

 • Arne Backer Grønningsæter og Anne Hege Strand, Fafo: Opplevelsen av møtet med hjelpeapparatet – en stigmatiseringsprosess?
 • Line Melby, SINTEF: Erfaringer med helse- og omsorgstjenestene: Blir de sykes behov møtt?

Pause

Paneldebatt: Hvordan kan resultatene bidra til bedre politikk?

 • Trude Schei, assisterende generalsekretær, Norges ME-forening
 • Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant (H)
 • Mimir Kristjánsson, stortingsrepresentant (R)
 • Line Melby, SINTEF

Debatten ledes av Terje Olsen, Fafo

Spørsmål fra salen og via sms

Oppsummering ved Terje Olsen, Fafo

 

Praktisk info

Informasjon til dere som ønsker å være publikum i LO Media Studio:

 • Seminaret holdes i Studio 1, Møllergata 10, inngang Skråninga, Kart
 • 4 HC p-plasser i Skråninga, samt flere i omkringliggende gater
 • Enkel lunsj (håndmat) og kaffe/te serveres fra kl. 10.30.
 • Seminaret er gratis og varer kl. 11.00–15.30

Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:

 • Sendingen starter kl. 11.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

I samarbeid mellom

Om prosjektet

Forskningsprosjektet Tjenesten og MEg er gjennomført av Fafo og SINTEF på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet har vært gjennomført i perioden 2017–2023. På prosjektsiden finner du fyldig beskrivelse av prosjektet og lenker til forskernes artikler, kronikker, og tidligere arrangementer.

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar for det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg. Prosjektet har undersøkt ME-sykes tjenestebruk og tjenesteopplevelser. På seminaret deler forskerne nøkkelfunn fra prosjektet, og det blir paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk.

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar for det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg. Prosjektet har undersøkt ME-sykes tjenestebruk og tjenesteopplevelser. På seminaret deler forskerne nøkkelfunn fra prosjektet, og det blir paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk.

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

26. september

kl. 11:00–

15:15

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar for det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg. Prosjektet har undersøkt ME-sykes tjenestebruk og tjenesteopplevelser. På seminaret deler forskerne nøkkelfunn fra prosjektet, og det blir paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk.

Line Melby

SINTEF

Geir Haakon Hilland

SINTEF

Kjartan Sarheim Anthun

SINTEF

Marit Hermansen

NAV

Lilly Ann Elvestad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Trude Schei

Norges ME-forening

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Mímir Kristjánsson

Stortinget

Anne Kielland

Fafo

Jing Liu

Fafo

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Anne Hege Strand

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

I auditoriet i Annekset

26. september

kl. 11:00–

15:15

26. september

kl. 11:00–

15:15

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar
I auditoriet i annekset

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

Line Melby

Geir Haakon Hilland

Kjartan Sarheim Anthun

Marit Hermansen

Lilly Ann Elvestad

Trude Schei

Tone Wilhelmsen Trøen

Mímir Kristjánsson

Anne Kielland

Jing Liu

Arne Backer Grønningsæter

Anne Hege Strand

Terje Olsen