Skip to main content
  • Arne Backer Grønningsæter (Red.)

Tjenesten og MEg. En samlerapport

Samlerapport fra et prosjekt om ME-sykes møte med den norske velferdsstaten

  • Fafo og SINTEF
  • Fafo og SINTEF
Prosjektet Tjenesten og MEg er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene SINTEF og Fafo. Prosjektet avsluttes i september 2023. Noen av funnene våre er publisert som tidsskriftartikler. Noen artikler er fortsatt under arbeid eller i en
fagfellevurderingsprosess. I dette heftet vil vi presentere noen av funnene fra prosjektet i kortform. En mer grundig framstilling finnes i de ulike artiklene og på prosjektets hjemmeside.
  • Publisert: 26. september 2023