Skip to main content

Fafo-seminar

Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

mandag 12. desember 2022

kl. 13:00–15:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

Hovedformålet med forskningsprosjektet Fag på vandring / Moving trades har vært å undersøke hvordan arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge og i andre land i Europa. Prosjektet er nå i sluttfasen.

Norge har – i likhet med land som Tyskland, Østerrike og Danmark – en lærlingbasert fagopplæringsmodell. Ett av fortrinnene ved denne modellen er at den letter overgangen fra utdanning til arbeidsliv for ungdom. I tillegg bidrar modellen til å sikre arbeidslivet relevant fagkompetanse. På seminaret viser vi hvordan disse verdiene nå er satt under press, i Norge og Europa.

Vi retter søkelyset mot byggfagene i Norge og hvordan fagene har utviklet seg som følge av økt arbeidsinnvandring.

  • Ser vi en uunngåelig utvikling fra fagarbeid til løsarbeid?
  • Hva kan gjøres for å hindre at fagene forvitrer?

Vi argumenterer for at migrasjon, kunnskapsutvikling og faglighet kan spille på lag, selv om dette ikke har vært hovedtendensen innenfor byggfagene i Norge på 2000-tallet.

Arbeidsvandring påvirker yrkesutdanningen, ikke bare i mottakerlandene, men også i avsenderlandene. Vi finner at til tross for frykten for at polske fagarbeidere skal emigrere, velger utdanningsmyndighetene i Polen å fortsette å investere i fagopplæringssystemet.

På seminaret presenterte forskerne flere funn fra prosjektet. Vi hadde også invitert partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan et åpnere arbeidsmarked har satt yrkesfagene under press og hva kan gjøres for å møte disse utfordringene framover.

Program

Velkommen og introduksjon: Anna Hagen Tønder, forskningsleder, Fafo

Yrkesfagenes fordeler og verdier under press: Christian Helms Jørgensen, Professor emeritus, Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet. Presentasjon (pdf)

Tilgangen på fagarbeidere i Norge og Europa i årene framover: Jon Erik Dølvik, forsker I, Fafo. Presentasjon (pdf)

Den polske fagarbeideren på vandring – et fagopplæringssystem i møte med massiv emigrasjon: Kaja Reegård, sekretariatsleder for Kompetansebehovsutvalget, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Presentasjon (pdf)

Kaffepause

Fra fagarbeid til løsarbeid? Byggfagene og utviklingen på 2000-tallet: Hedda Haakestad, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

Korte kommentarer ved

  • Line Eldring, avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet
  • Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Samtale mellom Line Eldring, Jørgen Leegaard, Hedda Haakestad og Jon Erik Dølvik. Ledet av Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen, Fafo

Spørsmål fra salen og seere

Deretter blir det en times mingling med enkel servering

Prosjektet

Seminaret er avslutning på prosjektet Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder som har vært gjennomført på oppdrag fra Norges forskningsråd