Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

torsdag 30. november 2023

kl. 14:00–15:30

I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Økokrim var blant dem som fryktet at bestemmelsene kunne bli et slag i lufta. Jussbuss har omtalt dem som «kriminalisering uten konsekvenser». Den første dommen kom i høst. På dette seminaret spurte vi: Hva er erfaringene med bestemmelsen? Hva kan gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt?

Typiske eksempler på lønnstyveri er for lav lønn eller at arbeidsgiver unnlater å betale lønn. Utenlandske arbeidstakere er utsatt, ofte fordi de har for dårlig kunnskap om egne rettigheter.

De fleste saker som anmeldes til politiet blir henlagt. En viktig grunn er at disse sakene krever mye dokumentasjon og at lønnsinndrivelse er tungvint og en langvarig prosess. Det kan dessuten koste mye å stå alene opp mot arbeidsgiver, spesielt hvis det er dårlige utsikter til å oppnå noe.

Fra 2022 fikk Arbeidstilsynet utvidede fullmakter til å håndheve at allmenngjort lønn faktisk blir utbetalt. Hva er resultatene av tilsynsvirksomheten så langt?

Jussbuss har foreslått at staten tar over som kreditor i enkelte lønnskravsaker. Forslaget ble fulgt opp av Høyre i Stortingets spørretime i mai i år.

Rettshjelpsutvalget fra 2020 anbefalte å prioritere saker om lønnsinndrivelse. Dette er så langt ikke fulgt opp fra politisk hold. En styrking av rettshjelpsordningen kan bidra til flere domfellelser, og dermed redusere omfanget av useriøse arbeidsgivere som spekulerer i å ikke utbetale lønn eller feriepenger til ansatte.

På dette seminaret var det innlegg med erfaringene med straffelovsbestemmelsen, og debatt om hva som skal til for å gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt.

Program

  • Fernando Baez, rådgiver, avdeling for nasjonalt arbeid og migrasjon, Caritas Norge
  • Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg – Oslo og omegn
  • Dag Nordhagen Selsjord, seksjonsleder a-krim i Arbeidstilsynet
  • Gro Smogeli, senterleder, A-krimsenteret i Oslo

Spørsmål fra studio og seerne

  • Astrid K. Haldorsen, advokat i VI§VÉ Advokater AS
  • Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
  • Anna Molberg, stortingsrepresentant fra Høyre

Spørsmål fra studio og seerne

Møteledelse ved Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 95. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.