Skip to main content

Fafo digitalt

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

fredag 21. august 2020

kl. 18:00–19:00

Ble strømmet på Youtube og Facebook

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

 

Vi er glade for å kunne invitere til et digitalt seminar der forskere fra Fafo utfordrer Solberg og Støre: Hva er de beste politiske løsningene i tiden framover? Hvordan håndtere utfordringene koronakrisa skaper i arbeidsliv og velferdsstat? Og hva med den internasjonale solidariteten? Oppsummeringen overlater vi til Anders Giæver og Thomas Giertsen.

Program

Bolk 1: Arbeidslivets utfordringer 

Arbeidslivet står overfor flere utfordringer og korona påvirker utviklingen. I denne bolken vil vi drøfte situasjonen i arbeidsmarkedet framover, med vekt på hvordan man skal sikre nok jobber, riktig kompetanse og et velregulert og anstendig arbeidsliv

Bolk 2: Velferdsstatens utfordringer 

Koronakrisa har vist verdien av den norske velferdsstaten, samtidig som NAV har stått i store utfordringer under krisa. Vi ønsker å diskutere hvordan man kan videreutvikle velferdspolitikken, slik at den sikrer trygghet for alle og motvirker ulikhet, i en tid der finansieringsutfordringen allerede er et tema. 

Bolk 3: Det grønne skiftet 

Mens diskusjonene om velferdsstaten og arbeidslivet i stor grad dreier seg om å bevare og videreutvikle viktige særtrekk, gjelder spørsmålene om grønn omstilling hvordan det norske samfunnet kan endres. Hvilket rom har man for å vektlegge klimaspørsmålet når koronakrisa skal håndteres?

Bolk 4: Internasjonal solidaritet 

Koronakrisa er global, mens det globale samfunnet i varierende grad står sammen for å løse den. Fattige land forventes å rammes ekstra hardt av pandemien. Hvilken rolle kan og bør Norge spille globalt i håndteringen av koronakrisa

Avslutning v/Anders Giæver og Thomas Giertsen som reflekterer over det vi har hørt