Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

torsdag 16. februar 2023

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Siden inngåelsen av EØS-avtalen med EU i 1994 har Norge brukt over 60 milliarder kroner til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke forholdet til mottakerlandene. Hva er resultatene? Hva har Norge fått ut av samarbeidet med mottakerlandene? Fafo har oppsummert kunnskap om den norske støtten i perioden 2004–2021. På dette seminaret, som vi arrangerte i samarbeid med Utenriksdepartementet, lanserte vi den nye rapporten.

Norge finansierer over 95% av EØS-midlene mens Island og Liechtenstein finansierer resten. Midlene går til 15 av EUs mindre velstående medlemsland, de fleste i Sentral-Europa. Informasjon om hvem som mottar EØS-midler og hva midlene går til, finner du på regjeringens nettside om EØS-midlene. I fjor startet Norge forhandlinger med EU om en avtale om EØS-midlene for en ny periode.

Sentrale innsatsområder for midlene har vært klima og miljø, utdanning og forskning, innovasjon og grønn omstilling, sosial inkludering og fattigdomsbekjempelse, kultur og kulturarv samt justissektoren.

Det er også i økende grad lagt vekt på godt styresett, grunnleggende rettigheter, demokrati og styrking av det sivile samfunn.

Styrkede bilaterale relasjoner er også en viktig målsetting. Det manifesterer seg f.eks. ved at en tredel av de over 5300 prosjektene som har mottatt støtte siden 2017 har en norsk partner.

På seminaret ble den nye Fafo-rapporten presentert og kommentert.

  • I hvilken grad har EØS-midlene bidratt til utjevning og utvikling?
  • Hva har Norge fått ut av det utstrakte samarbeidet med mottakerlandene?
  • Er relasjonene mellom Norge og mottakerlandene styrket?

Program

Velkommen ved Hanne C. Kavli, forskningssjef, Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved Laila Stenseng, ekspedisjonssjef, avdeling for Europa og internasjonal handel, Utenriksdepartementet

Presentasjon av ny rapport ved Kristin Dalen og Åge A. Tiltnes, forskere, Fafo. Presentasjonen (pdf)

Kommentarer ved

Eivind Vad Petersson, statssekretær (Ap), Utenriksdepartementet

Rune Vistad, avdelingsdirektør for internasjonalt samarbeid, Norges forskningsråd

Kjetil Wiedswang, journalist og kommentator, Dagens Næringsliv

Panelsamtale: møteleder i samtale med de tre kommentatorene

Spørsmål til forskere og til panel – fra salen og fra seere – sendes på sms til 469 10 718

Møteleder: Laila Stenseng, Utenriksdepartementet

Nye publikasjoner

Fafo-forskerne Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen har forfattet den nye Fafo-rapporten EØS-midlene 2004–2021. Hva har Norge oppnådd? (Fafo-rapport 2023:10)

Fortfatterne har også skrevet et Fafo-notat som oppsummer rapporten. Last ned notatet: Effekter av EØS-midlene 2004–2021 (Fafo-notat 2023:02).

I mars 2023 kommer det også en engelsk versjon.

Prosjektet har vært utført på oppdrag fra Utenriksdepartementet.


Arrangører

Seminaret arrangeres av Fafo i samarbeid med Utenriksdepartementet.