Skip to main content

Effekten av EØS-midlene


Gjennomgang og sammenstilling av eksisterende kunnskap om den norske støtten til EØS-midlene i perioden 2004-2021 for å vurdere i hvilken grad støtten har ført til sosial og økonomisk utjevning i EØS og styrket relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. Norge finansierer over 95% av EØS-midlene mens Island og Liectenstein finansierer resten.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2022
  • Avsluttes:
    februar 2023

Oppdragsgiver

  • Utenriksdepartementet

Bærekraftsmål