Skip to main content
  • Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen

Effekter av EØS-midlene 2004–2021

  • Fafo-notat 2023:02
  • Fafo-notat 2023:02

På oppdrag fra Utenriksdepartementet redegjør notatet for EØS-midlene, som er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området. De 15 fattigste EU-landene har mottatt om lag 60 milliarder kroner siden 2004. EØS-midlene brukes også til å styrke de bilaterale relasjonene mellom Norge og mottakerlandene.

Notatet er en oppsummering av en lengre rapport, som finner at EØS-midlene kan vise til gode resultater i mottakerlandene. Ordningen har også kommet mange norske deltakerinstitusjoner til gode, og den er et viktig instrument i norsk europapolitikk.

  • Publisert: 16. februar 2023
  • Ordrenr. 10379

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utenriksdepartementet