Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Partssamarbeid og de tillitsvalgtes rolle i det grønne skiftet

De tillitsvalgte i LO-forbundene har fått spørsmål om det grønne skiftet. Funnene viser at de tillitsvalgte er overveiende positive, men mange er usikre på hvordan skiftet vil påvirke dem og deres arbeidsplass. På seminaret presenteres Tillitsvalgtpanelets årsrapport for 2023, med vekt på det grønne skiftet. Vi vil diskutere sentrale funn fra undersøkelsen, som hvordan tillitsvalgte vurderer sin rolle, deres erfaringer med ekstremvær, og hva som skal til for å skape et rettferdig grønt skifte.

 • Enkel servering
 • Ny forskning lanseres
 • Innlederspørsmål: SMS 469 10 718

Har de tillitsvalgte mulighet til å bidra til det grønne skiftet på arbeidsplassen? Undersøkelsen viser at kun 2 av 10 tillitsvalgte mener at de i ganske eller svært stor grad har mulighet til å bidra til det grønne skiftet. Tillitsvalgte i de største virksomhetene svarer i større grad at de har mulighet til å bidra.

De tillitsvalgte har besvart spørsmål som omhandler grønne tariffavtaler, partssamarbeid, kompetanse, en rettferdig grønn omstilling, ekstremvær og beredskapsplaner.

Undersøkelsen viser at det er et gjennomgående behov for mer kompetanse om klima- og miljøavtrykk og hvordan krav til utslippskutt vil påvirke arbeidsplassene. Flere funn presenteres på seminaret.

På dette seminaret publiseres også de andre resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel for 2023. Temaene varierer fra opplæring i arbeidsmiljø og HMS, rekruttering av nyansatte og ungdom og kommunevalget i 2023.

 

Program

Velkommen ved møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo

Presentasjon av årsrapporten fra prosjektet LOs tillitsvalgtpanel: Anne Mette Ødegård, Fafo

Kommentar ved Are Tomasgard, LO

Presentasjon av Fafo-notatet «Tillitsvalgt i det grønne skiftet. En undersøkelse blant tillitsvalgte i LO-forbundene»: Johanne Stenseth Huseby og Rolf K. Andersen, Fafo

Samtaler

Møteleder i samtale med

 • Erlend Nygård, Rosenberg Verfts Klubb (Fellesforbundet)
 • Ketil Sivertsen, leder, Norsk Brann- og Redningsforum (Fagforbundet)

Møteleder i samtale med

 • Are Tomasgard, LO
 • Nina Melsom, NHO

Spørsmål fra studio og fra seere

Avslutning ved Margit Norheim Lindgren, LO

 

Nye publikasjoner


På seminaret lanseres

 • Fafo-rapporten «Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2023»
 • Fafo-notatet «Tillitsvalgt i det grønne skiftet. En undersøkelse blant tillitsvalgte i LO-forbundene»

Publikasjonene – som er forfattet av Rolf K. Andersen, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård – offentliggjøres på seminardagen og kan da fritt lastes ned fra Fafo.no

 
 
 

Praktisk info

Informasjon til dere som ønsker å være publikum i LO Media Studio:

 • Seminaret holdes i Studio 1, Statstilsattes Hus, Møllergata 10, inngang Skråninga, Kart
 • 4 HC p-plasser i Skråninga, samt flere i omkringliggende gater
 • Frokost (håndmat) og kaffe/te serveres fra kl. 08.15. Vegetar og gluten- og laktosefritt er tilgjengelig. 
 • Seminaret er gratis og varer kl. 08.30–09.45

Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:

 • Sendingen starter kl. 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Prosjektet

Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO. Publikasjoner fra undersøkelsen finner du på prosjektsiden.