Skip to main content

Fafofrokost

Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

onsdag 1. februar 2023

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Brukes tvungen lønnsnemnd for ofte og når det egentlig ikke er grunnlag for det? Og innebærer praktiseringen av tvungen lønnsnemnd at enkelte grupper i realiteten fratas streikeretten? Vi  inviterte fire fagforbund for å diskutere bruken av tvungen lønnsnemnd og mulige alternativer for å unngå store samfunnsmessige konsekvenser av en konflikt.

Regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd er en integrert del av den norske forhandlingsmodellen. Historisk har slike inngrep både blitt brukt til å verne liv, helse og alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, samt å stagge forbund som har krevd lønnstillegg som ligger langt over øvrige tariffområder. Fra de stridende partenes side kan inngrepene oppleves som en unødvendig innblanding i en pågående interessekamp, og en trussel mot streikeretten. I andre tilfeller som en vei ut av en fastlåst konflikt.

Tvungen lønnsnemnd har særlig vært brukt innen oljesektoren, luftfarten og tilknyttede bransjer, og innen helsesektoren. På dette seminaret fikk vi innledninger av Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos om den historiske utviklingen av bruken av tvungen lønnsnemnd, og om det finnes alternativer med et blikk til praksis i andre land. Deretter diskuterte representanter fra Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Sykepleierforbund og SAFE dagens praksis, om den innebærer et unødvendig inngrep i streikeretten og hva som kunne vært alternative ordninger.

Seminaret ble arrangert i regi av Fafos Fagbevegelsesprogram og forskningsavtalen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om det kollektive arbeidslivet.

Program

Program

Velkommen ved møteleder Sissel C. Trygstad, Fafo

Tvungen lønnsnemnd i et historisk perspektiv v/Åsmund Arup Seip, seniorforsker, Fafo. Last ned presentasjon.

Debatt runde 1

  • Kari Tangen, forhandlingssjef, Norsk Sykepleierforbund
  • Odd Haldgeir Larsen, nestleder, Fagforbundet
  • Hilde-Marit Rysst, leder, SAFE
  • Kine Asper Vistnes, nestleder, Fellesforbundet

Hva er alternativene til tvungen lønnsnemnd v/Kristin Alsos, forsker, Fafo. Last ned presentasjon.

Debatt runde 2

  • Kari Tangen, forhandlingssjef, Norsk Sykepleierforbund
  • Odd Haldgeir Larsen, nestleder, Fagforbundet
  • Hilde-Marit Rysst, leder SAFE
  • Kine Asper Vistnes, nestleder, Fellesforbundet

Debatten ledes av Kristine Nergaard, forskningskoordinator og Sissel C. Trygstad forskningssjef, begge fra Fafo. 

Nyhetssak om seminaret

Fagbevegelsen har ingen gode alternativer til tvungen lønnsnemnd. Regjeringen får kritikk for bruk av tungen lønnsnemnd, men ingen fra fagbevegelsen kommer med noen gode alternativer.  På Fafos frokostmøte om tvungen lønnsnemnd var fagbevegelsen invitert til å sette opp en ønskeliste over hva de ville ha i stedet. De fikk hjelp av Fafo-forskere for å finne ut hva som kunne stå på lista, men det var lite nye ønsker å spore. (FriFagbevegelse, 02.02.23)