Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Tillitsvalgte og psykisk helse: «Dette snakker vi ikke om på jobben»

onsdag 11. oktober 2023

kl. 08:30–09:45

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. De tillitsvalgte i LO-forbundene har derfor fått spørsmål om hvordan man forholder seg til psykisk helse på arbeidsplassene. Undersøkelsen viser blant annet at seks av ti tillitsvalgte mener det er behov for tiltak for å skape bedre forståelse og åpenhet rundt psykiske helseplager.

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. Dagen etter inviterte Fafo, i samarbeid med LO, til frokostseminar om psykisk helse på arbeidsplassene.

Når psykisk helse er et tema som peker seg ut, er det blant annet fordi det var tema på forrige LO-kongress. Mange var bekymret for at mental helse ikke har noen plass i arbeidsmiljøarbeidet og at man ikke vet hvordan man skal snakke om det på arbeidsplassen. LO-forbundene Industri Energi og EL og IT Forbundet var blant dem som tok til orde for større oppmerksomhet om psykisk helse.

På dette seminaret publiseres også de andre resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel for 2022. Temaene varierer fra kompetanseutvikling via likestilling og rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte, til erfaringer med trakassering, trusler og vold.

Program og presentasjoner

Velkommen ved møteleder Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo

Presentasjon ved Fafo-forsker Rolf K. Andersen. Presentasjon (pdf) 

Presentasjon ved Fafo-forsker Johanne Stenseth Huseby. Presentasjon (pdf) 

Kommentar ved LOs nestleder Steinar Krogstad

Live Bakke Finne, forsker i STAMI. Presentasjon (pdf)

Møteleder i samtale med

  • Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær i Industri Energi
  • Kai Christoffersen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet

Kommentar ved Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

LOs tillitsvalgtpanel

Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO. Publikasjoner fra undersøkelsen finner du på prosjektsiden.