Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives
International Conference
Friday 21 October 2016, 08:30–16:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Erna Solberg

Prime Minister of Norway

Brita Sydhoff

Former Director of The International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

Vigdis Vevstad

Researcher at Fafo and chair of the board of NIM. Guest researcher at Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway

Cecilie Bailliet

Professor

May-Len Skilbrei

Professor

Pia Prytz Phiri

Head of Regional Representation for Northern Europe

Martin Wyss

Chief of Mission

Ann-Magrit Austenå

Secretary General

Amalie Kestler

Head of Editorial Board

Magnus Takvam

Political commentator

Kjetil Mujezinović Larsen

Professor of law
Daglig leder
Fafo
Forsker i permisjon
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo

På denne konferansen ble de nordiske perspektivene vektlagt gjennom å samle eksperter fra samtlige nordiske land, som diskuterte hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Presentasjoner er lagt ut på konferansens nettside.

Dagen hadde fire hoveddeler, med følgende tematiske inndeling:

Europa som destinasjon: Hvordan kan EU sikre sine grenser, begrense irregulær migrasjon, bekjempe menneskehandel og leve opp til de internasjonale forpliktelsene?

Beskyttelse i EU: Hva er fremtiden til det felles europeiske asylsystemet? Hva er de mulige løsningene, og er det måter som kan sikre lovlige veier til beskyttelse?

Returmigrasjon – politikk og praksis i EU: Hva skal til for at personer med utreiseplikt velger assistert retur? Hvordan fungerer samarbeid med tredjeland for å sikre retur av personer som har fått avslag på sine søknader? Hva kan gjøres for å sikre verdig retur uten å bryte menneskerettighetene?

Et blikk på forskerne: Dagen avsluttes med kommentarer fra IOM, UNHCR og NOAS etterfulgt av en moderert debatt mellom noen av de fremste politiske kommentatorene i Norden. Er forskernes problembeskrivelser og perspektiver nyttige og relevante for de som jobber med dette til daglig? Og er løsningene forskerne peker på gjennomførbare gitt dagens politiske kontekst i Norden?

161021 migrasjonskonferanse statsminister erna solbergProgram

08:30–09:00 Registration and coffee

09:00–09:50 Opening

Welcome by Tone Fløtten, Managing Director of Fafo

Opening speech by The Prime Minister of Norway, Erna Solberg

Keynote speech of the day: Thomas Gammeltoft-Hansen: The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy. Presentation (pdf)

Conference host: Jon Rogstad, Research Director, Fafo

Photo: Alf Tore Bergsli/Fafo

09:50–11:00 Europe as Destination – European Migration Management

Katja Franko: Policing the Borderlands of Europe: Humanitarian Ideals at the Crossroads. Presentation (pdf)
Anette Brunovskis: The Use and Abuse of the Human Trafficking Framework. Presentation (pdf)
Helgi Gunnlaugsson: Europeans as Migrants, Human Rights and Penal Policy. Presentation (pdf)

Chair: Brita Sydhoff   
 
11:00–11:20 Coffeebreak

11:20–12:35 Protection in Europe – The Common European Asylum System for the Future

Jens Vedsted-Hansen: The Common European Asylum System version 3.0 – Next Stop towards Protection Solutions or Stop for Asylum Seekers? Presentation (pdf)
Vigdis Vevstad: From Dublin III to Dublin IV – A Shortsighted Improvement
Erna Blöndal: Managing Migration - Legal and Safe Pathways to Europe

Chair: Cecilia Bailliet

12:35–13:20 Lunch

13:20–14:35 Return Policies 

May-Len Skilbrei: The Role of Return in European Migration Management. Presentation (pdf)
Erlend Paasche: Assisted Return: Why not Trust a Host State? Presentation (pdf)
Kristian Takvam Kindt
       
Chair: Eeva Nykänen

14:35–14:55 Coffeebreak

14:55–16:00 The Nordic Perspective – What are the Realistic Political Solutions?

Pia Prytz Phiri, UNHCR
Martin Wyss, IOM
Ann-Magrit Austenå, NOAS

Moderated conversation with political commentators:
Norway: Magnus Takvam
Denmark: Amalie Kestler

Closing comment from today’s keynote speaker: Thomas Gammeltoft-Hansen

Chair: Kjetil M. Larsen

16:00 The End

Arrangører


Konferansen arrangeres i regi av Fafo, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter og the Nordic Institute for Migration and Refugee Policy, og er finansiert av Utenriksdepartementet.

logo smr nor

logo nordic institute for migration 

Fafo logo

Fafo-tv: Lenker til opptak for de fire sesjonene:

09.00-11.00
Opening & Europe as Destination – European Migration Management 

11.20-12.35
Protection in Europe – The Common European Asylum System for the Future 

13.20-14.35
Return Policies

14.55-16.00
The Nordic Perspective – What are the Realistic Political Solutions?

Tidligere arrangement

Høsten 2015 arrangerte Fafo frokostserien Fra Aleppo til Alvdal: Et globalt perspektiv på flyktningkrisen. De tre seminarene var:

13. oktober: Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk.  

15. oktober: Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?

20. oktober: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene? 

Program og presentasjoner kan lastes ned fra seminarenes nettside. Opptak av seminarene kan ses på Fafo-tv.

 

Praktisk info

Konferansen ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Konferansen ble gjennomført på engelsk.

 

flagg uk rundtInformation in English

 

På programmet

Mer om Fafos forskningstema