Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet
Fafo-webinar
Torsdag 20. mai 2021, kl. 09.00–10.15

   Se sendingen på Fafo-tv

Torbjørn Røe Isaksen

Samfunnsredaktør

Nina Melsom

Direktør for område Arbeidsliv

Torgeir Kroken

Leder tariff

Stein Gunnes

Sjeføkonom og leder for avdelingen Strategi og Kompetanse
Daglig leder
Fafo
Forskningskoordinator
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningssjef
Fafo

En av de sentrale rollene for norske arbeidsgiverorganisasjoner har vært å fastsette lønn og arbeidsvilkår gjennom å fremforhandle tariffavtaler med arbeidstakersiden. Mens organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor går opp, går likevel tariffavtaledekningen ned. Parallelt utvikler organisasjonene sine tjenestetilbud på andre områder enn det kollektive. Pandemien har også vist at politisk påvirkning fortsatt er en sentral oppgave. På dette webinaret spør vi: Hva vil være organisasjonenes rolle i fremtiden?

Med bakgrunn i data fra et prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, vil vi på dette webinaret presentere våre analyser om blant annet:

 • Hvorfor melder virksomheter seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon, og hva gjør at enkelte velger å stå utenfor?
 • Hvilke oppgaver er det medlemmene etterspør fra organisasjonene? Er rollen som kollektiv aktør fortsatt den sentrale?
 • Hvilke holdninger har arbeidsgivere til tariffavtaler og det kollektive arbeidslivet?

Vi har invitert representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene for å diskutere hva som er organisasjonenes rolle i dag og hva som vil være de viktige oppgavene fremover. Vil rollen som kollektiv aktør fremdeles stå sterkt, eller vil organisasjonene utvikle seg i retning av rene interesseorganisasjoner?

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil åpne webinaret som ledes av forskningssjef Sissel C. Trygstad.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Innledning ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Panel

 • Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister
 • Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger, NHO
 • Torgeir Kroken, leder tariff, Virke
 • Stein Gunnes, sjeføkonom og leder for avdelingen Strategi og Kompetanse i Maskinentreprenørenes Forbund

Tema for paneldiskusjonen

 • Organisasjonsgrad og arbeidsgiversidens rolle som kollektiv aktør.
  Oppspill ved Kristine Nergaard, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

 • Tariffavtalen – hvordan øke avtaledekningen? 
  Oppspill ved Kristine Nergaard, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

 • Arbeidsgiverorganisasjonenes rolle i årene fremover 
  Oppspill ved Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo. Presentasjon (pdf)
Møteleder: Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Fersk publikasjon

20775Fafo-rapporten «Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler» er forfattet av Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Les rapportsammendrag og/eller last ned digital versjon av hele rapporten.

«Rapporten følges opp av en arbeidsgruppe mellom departementet og partene i arbeidslivet som vurderer ulike tiltak for å fremme et organisert arbeidsliv», skrev departementet da rapporten ble lansert i mars. (Arbeids- og sosialdepartementet, 09.03.21)

 

Mer om Fafos forskningstema