Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang
Fafo-seminar med notatlansering
Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 14.00–15.15
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Line Eldring

Avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling

Even Hagelien

Bransjedirektør for bemanningsbransjen

Siri Bergh

Direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS

Anne-Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør

Steinar Krogstad

Nestleder

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør i organisasjon og juridisk avdeling

Knut E. Sunde

Bransje- og industripolitisk direktør

Knut Antvard Øygard

Forbundssekretær
Forskningskoordinator
Fafo
Forskningsleder
Fafo

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles. På dette seminaret presenterer vi oppdaterte tall for omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft. Organisasjonene som har initiert undersøkelsen skal kommentere tallene. Byggebransjen og deler av industrien skiller seg ut ved å bruke mye innleid arbeidskraft. Derfor inviterte vi arbeidsgiver- og arbeidstakersiden fra disse bransjene til å diskutere hva som kjennetegner situasjonen deres bransjer.

Program

Velkommen ved møteleder Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

Presentasjon av nytt notat ved Kristine Nergaard, forsker, Fafo. Presentasjon, inkl oppspill til de to panelsamtalene (pdf)

Kommentarer ved
Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet
Even Hagelin, bransjedirektør Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel

Panelsamtaler
Kristine Nergaard, Fafo ga oppspill til samtalene, som ble ledet av Kristin Alsos, Fafo

Panel, innleie i bygg:
  • Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk i BNL
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. NHO Service og Handel
  • Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet

Panel, innleie i industri:

  • Carla A.M. Botten-Verboven, direktør, organisasjonsavdelingen i Norsk Industri
  • Knut E. Sunde, direktør Bransje og industripolitisk avdeling i Norsk Industri
  • Knut Øygard, forbundssekretær, Fellesforbundet

Ny publikasjon

10354Det nye Fafo-notatet «Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og omfang» er forfattet av Kristine Nergaard.

Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.