Skip to main content

Fafo-webinar

Fafo 8. mars: Litt av hvert om likestilling

mandag 8. mars 2021

kl. 14:00–14:45

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med et webinar. Vi plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra Fafos portefølje og utfordret våre forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne forskningen. Stikkord er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Likelønn og arbeidsledighet
Fremdeles tjener norske kvinner i gjennomsnitt kun 87 prosent av menn, selv kontrollert for at kvinner arbeider mer deltid enn menn. Det norske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og mye av forklaringen på lønnsgapet mellom kvinner og menn ligger i at kvinner er overrepresentert i yrker med relativt sett lavere lønninger. Men hvordan påvirkes lønnsgapet mellom kvinner og menn av den økonomiske utviklingen i samfunnet? Er det forskjell på i hvilken grad lønningene blant kjønnene tilpasser seg konjunktursituasjonen? Er likelønn uavhengig av arbeidsledighet?

Koronaens kjønnseffekter
I mars 2020 innførte Norge radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Pandemien har rammet sektorer og bransjer ulikt. Noen har stått i førstelinja, mens andre har jobbet hjemmefra. Mange bedrifter har opplevd permitteringer og konkurser, mens andre har hatt økonomisk vekst. Hvilke konsekvenser kan pandemien ha for det det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?

Innvandrede kvinner og likestilling
I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat. De møter også en forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. Velferdsstat og arbeidsliv skaper ulike institusjonelle mulighetsrom. Hvordan påvirker det innvandreres holdninger og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid?

Kinesisk kvinnekamp
I Kina har den generelle samfunnsutviklingen ført til større likhet mellom kvinner og menn på viktige arenaer – eksempelvis innen utdanning. Betyr det at kinesiske kvinner er mer likestilt i hverdagen, arbeidslivet og politikken? Kinesiske feminister kjemper i sterk motvind. Har Kinas yngre generasjon en bevissthet om og engasjement for kvinnekamp?

Program

Velkommen ved møteleder Tone Fløtten

Innlegg:

Elin Svarstad og Bjorn Dapi: Er likelønn uavhengig av arbeidsledighet? Presentasjon (pdf)

Ragnhild Steen Jensen: Koronapandemien – ulike konsekvenser for kvinner og menn i arbeidslivet?

Hanne Cecilie Kavli: Likestilling light? Innvandrede kvinner, familie og arbeid. Presentasjon (pdf)

Kristin Dalen: Likere, men mindre likestilt? Kjønn og kvinnekamp i Kina

 

Se også Fafo-publikasjoner om likestilling