Barn og unges møte med utlendingsforvaltningen

Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til bedre barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningens ulike etater og bedre møter mellom barn og utlendingsforvaltningen.

Oppdraget består å evaluere hvorvidt prosessen for barn som møter utlendingsforvaltningen, og den barnefaglige kompetansen i etatene UDI, UNE og PU, har blitt bedre etter at ulike tiltak for å styrke disse målområdene er igangsatt mellom 2016 og 2019.

Herunder skal evalueringen undersøke både barns og ansattes erfaringer med de gjennomførte tiltakene og resultatene av disse – det vil si hvordan implementeringen av tiltakene i etatene har bidratt til endring.

Resultatene fra evalueringen skal bidra til at etatenes innsats i møte med barn kan videreføres og videreutvikles.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2020
 • Avsluttes:
  januar 2022

Oppdragsgiver

 • Utlendingsdirektoratet

Arrangementer

 • Tirsdag 25. januar 2022, kl. 08.30–09.45

  Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

  Fafofrokost med rapportlansering