Skip to main content

Irregulære migranter i norske storbyer


Fafo skal undersøke hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter har for å påvirke situasjonen for migranter uten lovlig opphold, i fem norske storbyer.

Irregulære migranter kjennetegnes ved at de befinner seg geografisk i Norge og slik sett utgjør en del av det norske samfunnet rent fysisk og til dels sosialt, men samtidig befinner seg utenfor den norske velferdsstaten og rettighetene som følger med politisk og institusjonelt medlemskap eller anerkjennelse. Personer som lever som irregulære migranter i norske storbyer, lever derfor svært utsatte liv. Fafo skal skal undersøke hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter har for å påvirke situasjonen for personer som oppholder seg der uten lovlig opphold i Norge. Prosjektet gjennomføres i byene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim, og Bergen kommune er prosjektførende by.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    januar 2021

Oppdragsgiver

  • Bergen kommune. Finansiert av KS Program for storbyrettet forskning

Bærekraftsmål