Skip to main content

Omregulering av drosjemarkedet


Sammen med TØI skal Fafo kartlegge konsekvensene av omreguleringen av drosjemarkedet. Prosjektet er initert av TØI og Fafo, og finansiert av YTF, Norges Taxiforbund, LO og TØI.

Prosjektet består av en nullpunktsanalyse, kjennetegn ved drosjemarkedet før omreguleringen, og en kartlegging av hvordan bransjen endrer seg etter de nye reguleringene trer i kraft. Vi vil undersøke organseringen av markedet, kundenes atferd, drosjemarkedet som et arbeidsmarket, sjåførenes lønns- og arbeidsforhold, og partenes håndtering av omreguleringen.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  april 2020
 • Avsluttes:
  desember 2024

Oppdragsgiver

 • Yrkestrafikkforbundet
  Norges taxiforbund
  LO
  Transportøkonomisk institutt

Bærekraftsmål