Skip to main content

Utredning om forhandlingsansvaret for lærere


Utredningen skal redegjøre for bakgrunnen for overføringen av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004 og peke på strukturelle utviklingstrekk som har hatt betydning for forankringen av forhandlingsansvaret på arbeidsgiversiden.

Prosjektet vil gi en beskrivelse av den historiske begrunnelsen for at lærerne hadde staten som forhandlingsmotpart og bakgrunnen for at forhandlingsansvaret for lærere ble overført fra staten til kommunene i 2004. Utredningen vil også se på hvordan forutsetningene for overføringen er fulgt opp, og videre identifisere utviklingstrekk som har betydning for dagens forhandlingssituasjon i stat og kommune.

Forskere

Tidligere ansatt

Bård Jordfald

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2018
  • Avsluttes:
    januar 2019

Oppdragsgiver

  • Utdanningsforbundet