Skip to main content

Organisering i franchise og konsern


I dette prosjektet skal vi sammenlikne driftsformene franchise og konsern og se på hvilke rettslige og praktiske konsekvenser slike driftsformer har for arbeidstakernes situasjon. Utgangspunktet er at andre selskaper enn arbeidsgiver indirekte kan styre organisering av arbeidet.

Bakgrunnen for prosjektet er Arbeids- og sosialdepartementets ønske om å få vite mer om kjennetegnene ved de ulike selskapsformene, samt hva som er forskjellene på dem og likhetene mellom dem.

Det er tidligere forsket lite på franchiseorganisering, som er å finne innenfor tjenesteytende del av privat sektor (som eksempel treningssentre, frisørsalonger og dagligvare). 

Forskere

Tidligere ansatt

Bård Jordfald

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2019
  • Avsluttes:
    mars 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet

Bærekraftsmål