Skip to main content

ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter?


Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Regjeringen innførte fra budsjettåret 2015 avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som en fast del av budsjettarbeidet.

Som følge av reformen har statlige etater og virksomheter fått årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent. Kuttene er ment å gi «et desentralt ansvar for å effektivisere og et viktig insentiv for statlige virksomheter og virksomhetsledere til å gjennomføre systematisk effektiviseringsarbeid».

I Jeløya-plattformen 2019 viser regjeringen til at offentlig sektor må vise omstillingsevne og -vilje, og at tiltak for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor må gjennomføres.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan et utvalg departementer og underliggende etater håndterer og implementerer regjeringens ABE-reform.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2019
  • Avsluttes:
    desember 2019

Oppdragsgiver

  • LO Stat

Bærekraftsmål