Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Opposing Forces: On Whistleblowing in Norwegian Working Life

Sissel C. Trygstad

2017

Open access

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Opposing Forces: On Whistleblowing in Norwegian Working Life