Skip to main content

Arbeidslivsundersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke


Målet med denne studien er å fange opp hvorvidt ansatte med LHBT-bakgrunn i Den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelse av sitt yrke.

Det er et uttrykt behov for å øke kunnskapen om hva som oppleves som problematisk for LHBT-personer i en kirkelig stilling, enten de har stått fram med sin identitet/orientering eller ikke. En av begrunnelsene for å gjennomføre en slik studie er et ønske om å drive lederutvikling og kursing av kirkelige ledere med sikte på å håndtere utfordringene på en god måte og sette inn tiltak som kan forhindre diskriminering.

Studien gjennomføres i samarbeid med KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2019
  • Avsluttes:
    september 2020

Oppdragsgiver

  • Den norske kirke

Bærekraftsmål