Skip to main content

Hvordan har utviklingen i utelivsbransjen vært de siste fem årene?


I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014.

Dette vil gi kunnskap om sysselsetting og kjennetegn ved de ansatte, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kjennskap til useriøs virksomhet. Oppdraget gjennomføres for Arbeidstilsynet, som også vil ha en vurdering av om iverksatte tiltak har hatt en effekt.

Målet er med andre ord å gi en overordnet vurdering av om utelivsbransjen har beveget seg i mer eller mindre useriøs retning. Problemene i deler av utelivsbransjen var bakgrunnen for at det i 2014 ble etablert et treparts bransjeprogram, som skal mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere  og ta fatt i erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Siden den gang er det innført krav om personallister og kassasystemer. Dessuten er minstelønnssatsen i tariffavtalen allmenngjort (fra 1. januar 2018).

Som i 2014 skal det blant annet gjennomføres en spørreundersøkelse blant ansatte. I tillegg til spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, vil de få svare på om de har erfaring med svart arbeid og tilfeller av seksuell trakassering. Det vil også bli gjennomført intervjuer med tilsynsmyndigheter, skjenkekontrollører og regionale verneombud.

I forbindelse med den forrige undersøkelsen ble det utarbeidet følgende indikatorer: HMS og arbeidsmiljø, sykefravær, arbeidstid/arbeidsavtaler, vold, trusler og seksuell trakassering, lønn/overtid/tillegg og kollektive partsforhold, kompetansenivå og useriøsitet. Disse skal oppdateres.

I 2018 var det nesten 70 000 sysselsatte i serveringsvirksomheten. Mange av virksomhetene er små, og drøyt halvparten har færre enn fem ansatte. Det er høy utskiftning av personale, blant annet fordi mange unge kombinerer jobb i bransjen med studier. Nesten halvparten av arbeidstakerne er under 25 år.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2019
  • Avsluttes:
    mars 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet

Bærekraftsmål