Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014

  • Fafo-rapport 2020:26
  • Fafo-rapport 2020:26

Det meste er som før i utelivsbransjen, bortsett fra de ansattes lønn. Tariffavtalen ble allmenngjort fra 2018, noe som har ført til at andelen som ble betalt under minstesatsen i tariffavtalen er mer enn halvert.

Vilkårene for ansatte i restauranter og barer ble undersøkt i 2013. I denne rapporten ser vi på om det har skjedd endringer i årene som har gått fram til vinteren 2020.

All datainnsamling ble gjort før Norge «stengte ned» på grunn av koronaepidemien i mars. Tusenvis av arbeidsplasser står i fare, og det er i skrivende stund ikke mulig å forutse hva som blir konsekvensene av pandemien på lengre sikt. Resultatene fra denne undersøkelsen vil uansett kunne brukes som en situasjonsrapport for bransjen før nedstengingen.

  • Publisert: 4. februar 2021
  • Ordrenr. 20761