Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014

Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2020:26

Last ned nettutgave | English summary

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Hvordan har utviklingen i utelivsbransjen vært de siste fem årene?

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad

Det meste er som før i utelivsbransjen, bortsett fra de ansattes lønn. Tariffavtalen ble allmenngjort fra 2018, noe som har ført til at andelen som ble betalt under minstesatsen i tariffavtalen er mer enn halvert.

Vilkårene for ansatte i restauranter og barer ble undersøkt i 2013. I denne rapporten ser vi på om det har skjedd endringer i årene som har gått fram til vinteren 2020.

All datainnsamling ble gjort før Norge «stengte ned» på grunn av koronaepidemien i mars. Tusenvis av arbeidsplasser står i fare, og det er i skrivende stund ikke mulig å forutse hva som blir konsekvensene av pandemien på lengre sikt. Resultatene fra denne undersøkelsen vil uansett kunne brukes som en situasjonsrapport for bransjen før nedstengingen.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20761

Fafo-rapport 2014:02 Arbeidsforhold i utelivsbransjen