Skip to main content

Varebilmarkedet


Fafo skal i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlegge omfang og kjennetegn ved varebilmarkedet (nyttelast under 3,5 tonn). Kartleggingen omfatter konkurransesituasjonen mellom varebilmarkedet og det regulerte godstransportmarkedet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2019
  • Avsluttes:
    mars 2020

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet

Bærekraftsmål