Skip to main content

Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene


Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene har mange likhetstrekk, men også noen forskjeller. I dette prosjektet skal vi kartlegge de ulike modellene, herunder likheter og forskjeller.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2018
  • Avsluttes:
    juni 2018

Oppdragsgiver

  • 6F - et samarbeid mellom fem fagforbund i LO i Sverige: Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Målareförbundet og Seko.