Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2000
 
  • 17(2)

Jensen, R. S. (2000). Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden. Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(2).