Skip to main content

Frilansere, selvstendig næringsdrivende og organisering av arbeid


På oppdrag fra Forskningsrådet skal Fafo i samarbeid med SNF (Samfunns- og næringslivsforskning, ved Norges Handelshøyskole - NHH) og Linköping Universitet undersøke organiseringen av arbeidet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

På Fafo skal Kristin Jesnes se på mellomledd eller plattformer som formidler oppdrag til frilansere og hvilke (arbeids-/oppdragsgiver-)funksjoner disse tar ansvar for.

Les mer om prosjektet hos NHH

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2019
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Forskningsrådet

Bærekraftsmål