Skip to main content

Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt


Permitteringer er ett av flere virkemidler som kan brukes for å tilpasse arbeidsinnsatsen i en virksomhet til etterspørselen etter dens varer og tjenester.

Prosjektet skal munne ut i en oversikt over permitteringslikende ordninger, hvordan permitteringsordningene er organisert, og hvilke krav og betingelser som finnes, i Danmark, Finland og Sverige, og i Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Vi vil også trekke inn Norge, slik at det blir tydelig hvordan disse landenes ordninger eventuelt skiller seg fra ordningen vi har i Norge. I tillegg skal permitteringsordningene ses i sammenheng med andre muligheter for fleksible tilpasninger virksomheter har, slik disse gis gjennom stillingsvernet i de ulike landene. Fafo vil også søke etter og beskrive forskning og evalueringer om de permitteringsliknende ordningene i landene som det fokuseres på.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2017
  • Avsluttes:
    mars 2018

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet