Skip to main content

Veterinærene og #metoo


Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen.

I forbindelse med #metoo-kampanjen kom det opprop fra kvinner i ulike akademikeryrker og profesjoner som illustrerer at problemer knyttet til seksuell trakassering kan være omfattende og at mørketallene store. I en undersøkelse blant Legeforeningens medlemmer svarte 16 prosent at de har opplevd seksuell trakassering i jobbsituasjoner (Bråten, 2018).

Veterinærforeningen kjenner til at det foregår maktmisbruk og trakassering under studiet og i arbeidslivet også blant deres medlemmer. Foreningen ønsker å kartlegge omfang, hva slags trakassering, og om enkelte medlemsgrupper er mer utsatt enn andre. Kartleggingen omfatter studentmedlemmene og ser på deres erfaringer med seksuell trakassering i studiesituasjonen.

Undersøkelsen dekker veterinærer i både privat og offentlig sektor, de som er ansatt i en virksomhet/organisasjon eller er selvstendig næringsdrivende med egen praksis/klinikk. Videre vil den omfatte både kvinnelige og mannlige medlemmer i Veterinærforeningen, noe som vil gi god mulighet for å undersøke likheter og forskjeller mellom kjønnene når det gjelder erfaring med seksuell trakassering. Blant medlemmene vil det dessuten være variasjoner i tilknytningsform til arbeidslivet, og fra andre undersøkelser vet vi at terskelen for å si fra om uregelmessigheter er høyere for midlertidig ansatte (Trygstad & Ødegård, 2016).

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2018
  • Avsluttes:
    desember 2019

Oppdragsgiver

  • Veterinærforeningen