Skip to main content

Utbetaling av feriepenger


Arbeids- og sosialdepartementet ønsker gjennom dette oppdraget å undersøke hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i står i en usikker økonomisk situasjon.

Flere arbeidsgiverorganisasjoner har meldt fra om at noen av deres medlemsvirksomheter står i fare for å ikke kunne betale feriepengene de skylder sine ansatte under covid-19-pandemien.

Samtidig finnes det lite forskning eller oversikter som viser hvordan virksomheter håndterer feriepengeutbetalinger i en normalsituasjon eller dersom virksomheten får økonomiske problemer.

Formålet med dette prosjektet er derfor å fremskaffe kunnskap om hvordan feriepengene som opptjenes håndteres og organiseres av norske virksomheter, og hvordan utbetalingen praktiseres til vanlig og i krisetid, som under dagens covid-19-pandemi.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2021
  • Avsluttes:
    september 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet