Skip to main content

  • Kristine Nergaard

Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger

 
  • Turnus som fremmer heltidskultur.    
  • Gyldendal Akademisk

Nergaard, K. (2016). Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger. I K. Ingstad (red.), Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Norsk Forlag.

Fafo-forskere