Skip to main content

Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet


Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.

Mens digitaliseringen forventes å redusere etterspørselen etter mange yrker, peker nye studier på at det forventes vekst innenfor de kreative yrkene. Men arbeidstakere i slike yrker vil ofte stå overfor utfordringer i det «nye» arbeidslivet: mange vil ha løs tilknytning og flere oppdragstakere, det vil bli færre faste stillinger, økonomisk usikkerhet og færre rettigheter når det gjelder sosiale goder.

De kreative – og særlig de kunstneriske – yrkesgruppene er som regel godt organisert. De fleste kunstnerorganisasjonene i dag jobber med tema knyttet til lønn, inntekt, rettigheter og kontraktsforhold – uavhengig av om de organiserer lønnstakere eller andre grupper.

I dette prosjektet beskriver vi organisasjonene innen kunst og kultur, med vekt på størrelse, type medlemmer, oppgaver og avtaleforhold. Vi spør: Hvilke tilknytningsformer benyttes og er dette i endring? Hva er viktig for medlemmenes rettigheter og sikkerhet i arbeidslivet? Hvilke tjenester tilbyr forbundene i bransjen sine medlemmer? Er det muligheter for tettere samarbeid mellom fagforbundene innen kunst og kultur?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2018
  • Avsluttes:
    februar 2020

Oppdragsgiver

  • LO