Skip to main content

Arbeidsintensitet blant radiografer


I dette prosjektet vil vi undersøke arbeidsintensiteten og -presset blant radiografer og hvorvidt disse faktorene oppleves å ha tiltatt de siste årene.

Følgende overordnede prosesser og utviklingstrekk gir et viktig bakteppe for undersøkelsen:

 • Ny teknologi
 • pakkeløp og ønsket om redusert ventetid
 • økende antall pasienter og demograisk utvikling
 • ivaretakelse og utvikling av kompetanse
 • uforutsigbarhet for private aktører

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  september 2019
 • Avsluttes:
  mars 2020

Oppdragsgiver

 • Norsk Radiografforbund

Bærekraftsmål