Skip to main content

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Arbeidslivets randsoner

Søkelys på arbeidslivet |  2020
 
03 / 2020 (Volum 37)

Djuve, A. B. & Kavli H. C. (2020). Arbeidslivets randsoner. Søkelys på arbeidslivet. 03 / 2020 (Volum 37) 146-149 https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-01

Fafo-forskere