Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Arbeidslivets randsoner

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Søkelys på arbeidslivet 03 / 2020 (Volum 37) 2020

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Arbeidslivets randsoner