Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

European Journal of Industrial Relations OnlineFirst 2017

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Forskningstema: Den nordiske modellen Lønns- og arbeidsvilkår Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway