Skip to main content

Evaluering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid


Prosjektet skal evaluere bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid som er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (6).

Bestemmelsen kom inn i arbeidsmiljøloven i 2009. Formålet var å oppnå et større samsvar mellom hvor belastende arbeidstidsordningen var og den ukentlig arbeidstiden for personer som arbeidet tredelt turnus og de som arbeidet tredelt skift. Både dette formålet og andre konsekvenser av lovendringen vil være en del av evalueringen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2021
  • Avsluttes:
    november 2022

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartemenet

Bærekraftsmål