Skip to main content
Mona Bråten og Sondre Thorbjørnsen

Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering utenfor fast arbeidssted

Forenklet kunnskapsoversikt

  • Fafo-notat 2023:05
  • Fafo-notat 2023:05

Dette notatet presenterer resultater fra en kunnskapsoppsummering av nordiske studier som undersøker forholdet mellom ny teknologi, tilknytningsformer i arbeidsmarkedet og arbeidsmiljø. Arbeidet er en del av prosjektet Framtiden arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering i ulike ansettelsesformer, finansiert av Nordisk Ministerråd. Målet med prosjektet er å bidra med kunnskap og verktøy til nordiske arbeidstilsynsmyndigheter om arbeidsmiljø, ny teknologi og tilknytningsformer.

Vi har gjennomgått litteratur om arbeidsmiljøutfordringer og -risikoer knyttet til digital arbeidsorganisering og ulike ansettelsesformer, med fokus på arbeid via digitale plattformer som selvstendig næringsdrivende. Vi har identifisert 23 relevante nordiske publikasjoner som oppfyller våre kriterier.

Resultatene fra kunnskapsoppsummeringen vil bli brukt i workshops med nordiske tilsynsmyndigheter for å diskutere arbeidsmiljøutfordringer og erfaringer i bransjer og yrker preget av teknologisk endring og løsere tilknytningsformer. I tillegg vil det gjennomføres case-studier i renholdsog matleveringsbransjene i Danmark og Norge.

  • Publisert: 8. juni 2023
  • Ordrenr. 10382