Skip to main content

Markus Roos Breines

Forsker
To english version

  Markus Roos Breines er forsker ved Fafo med migrasjon, integrasjon og kompetanse som hovedområder. Breines jobber for tiden med flere prosjekter om yrkesfaglig utdanning i Norge.

  Han har jobbet med en rekke samfunnsvitenskapelige temaer. Breines har tidligere ledet og deltatt i forskningsprosjekter i Storbritannia og flere land i Afrika, og har bred erfaring med å bruke innovative kvalitative metoder. Han har blant annet forsket på fjernundervisning i Sør-Afrika, bruk av chatbots i undervisning i Skottland, og bruk av ny medisinsk teknologi for å redusere barnedødlighet i Etiopia.

  Breines har publisert en rekke artikler i internasjonal tidsskrifter og gitt ut en bok om migrasjon og klasserelasjoner i Etiopia. Han er assisterende redaktør for tidsskriftet Transactions of the Institute of British Geographers og sitter i styret for Norwegian Forum for Global Health Research.

  Arbeidsområder

  Utdanning, digital utdanning, mobilitet/immobilitet, sosiale klasser, ulikheter.

  Aktive prosjekter

  Skills2Capabilites

  Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capability som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capability er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer