Skip to main content

Intensjonsavtalen om sunnere kosthold


Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse.

Det vil si at hovedformålet med evalueringen er å se på forholdet mellom intensjonsavtalen og de initiativene og tilpasningene som de ulike partene setter i verk for å imøtekomme avtalen.

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matvarebransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2017
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet

Bærekraftsmål

Fafo-utgivelser