Fafo-notater

Rapportsøk

Intensjonsavtalen for sunnere kosthold: midtveisrapport 2019

Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2020:15

Last ned nettutgave

Forskningstema: Global helse

Prosjekt: Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Forskere på Fafo: Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave, Anne Inga Hilsen

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen. Den har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg.

Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse.

Dette notatet er midtveisevaluering gjennomført av følgeevalueringen og inkluderer egenrapporteringen fra 2019.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10335

Andre utgivelser

Fafopaper 2020:16
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen


Fafo-notat 2019:25
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Årsrapport 2018


Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Annual report 2018


Fafo-notat 2019:09
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Årsrapport 2017


Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Annual report 2017