Skip to main content

Ingunn Bjørkhaug

Forsker
To english version

Utdanning

Phd. i utviklingsstudier, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Arbeidsområder

Flyktninger, seksualisert vold, Afrika


Aktive prosjekter

Kvoteflyktningeordningens fremtid: et nytt blikk på sårbarhet

Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av kvoteflyktninger, spesielt knyttet til begrepet «sårbarhet», og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting,

Europa, flyktninger og migrasjon

I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Fullførte prosjekter

Inkludering av funksjonshemmede i internasjonale organisasjoner
Prosjektet undersøker i hvilken grad utvalgte internasjonale utviklings- og humanitære organisasjoner gjennomfører program og prosjekter som inkluderer funksjonshemmede.
Eliminering av barnearbeid i landbruket

Fafo er blitt bedt av FAO om å gjøre en litteraturgjennomgang om sosial beskyttelse og potensialet til å adressere barnearbeid i landbruket, og å lage en veiledning for å eliminere barnearbeid i landbruket gjennom sosial beskyttelse.

Seeing DDR from Below

Disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) programming has become an integral element of international programming in countries transitioning from conflict. Despite attracting a high level of attention and resources, DDR's impact on ex-combatants is poorly understood.

When Protection Means Exploitation

In the early 2000s, United Nations peacekeeping operations experienced a series of scandals stemming from acts of sexual exploitation and abuse (SEA) committed by peacekeepers against the local population. The UN responded by promulgating strategies to combat SEA by military and civilian peacekeeping personnel.